Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2024
Ngày cập nhật 09/07/2024
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2024
STT Lĩnh vực giải quyết Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trong kỳ Từ kỳ trước Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
Trực tuyến Trực tiếp, dịch vụ bưu chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Tổng cộng 374 365 0 9 361 280 74 7 13 13 0
I TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND Xã 374 365 0 9 361 280 74 7 13 13 0
1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 137 136 0 1 135 131 3 1 2 2 0
2 Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 27 23 0 4 24 19 4 1 3 3 0
3 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 115 115 0 0 114 97 17 0 1 1 0
4 Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 37 35 0 2 30 18 7 5 7 7 0
5 Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0
6 Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
7 Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Liên thông Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công (Văn phòng Chính phủ) 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0
9 Liên thông Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ (Văn phòng Chính phủ) 49 47 0 2 49 9 40 0 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.006
Truy cập hiện tại 131